upcoming retreats

Bethany Ecumenical Fellows:

  • April 29 - May 3, 2019, St. Louis, MO
  • September 16 - 20, 2019, Buffalo, MN
  • April 20 - 24, 2020 San Francisco, CA

Bethany Disciple Fellows:

  • May 6 - 10, 2019, St. Louis, MO
  • September 23 - 27, 2019 Buffalo, MN
  • April 27 - 31,2020 San Francisco, CA

Leadership Teams: 

  • Jan. 28 - Feb. 1, 2019 Tucson, AZ
  • Jan. 27 - 31, 2020 Tucson, AZ
  • Feb.. 1 - 5, 2021 Tucson, AZ

Bethany Fellows Board:

  • April 9-11, 2019  Kansas City, MO

For Prospective Bethany Fellows:

Ecumenical ZOOM call - 

Disciples ZOOM call -